Milboskolan

Milbo

Milboskolan är uppbyggd som en modern helhetsskola och är uppdelad i fem målstyrda grupper, förkortade MSG. Hela verksamheten är tvåparallellig. De målstyrda grupperna har ett uppdrag grundat på en verksamhetsidé i perspektivet 6-13 år. Denna ideologi, hos personalen och i arbetsplanen, är att se elevens utveckling av färdighet som sammanhängande och med kontinuitet genom hela grundskolan. De målstyrda grupperna får mer ansvar och större befogenheter. Gruppernas arbete styrs av nationella och lokala mål.

Telefonnummer

 

Milbo Mellan/Fritidsklubben     070-0848586

Milbo Fritids                            070-0848585

Milbo Arbetsrum                      070-0848557